Eat This! Foodguerilla - Seafood

Op donderdag 1 Oktober zal in Den Haag tijdens de actie “Seafood” het krachtigste recept tegen plastic soep worden verteld aan mensen die één stuk zwerfafval oprapen en dit inleveren. Van dit opgeraapte zwerfafval zal ter plekke plastic soep worden gemaakt. De pers is hierbij van harte welkom.

De actie is onderdeel van de Eat This! Roadtrip, georganiseerd door Food Guerrilla in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken.

Stichting KLEAN (Klagen Loont Echt Absoluut Niet)wil met deze actie duidelijk maken dat al die kleine stukjes die wij laten vallen of waar we achteloos overheen stappen al snel tot een rijkelijk gevulde plastic soep leiden. Aan de mensen die een stuk zwerfafval inleveren zal worden verteld hoe zij zelf op een eenvoudige manier en met weinig inspanning (door bijna niets te doen) mee kunnen helpen aan de oplossing van het steeds groter wordende probleem van plastic soep.

Voor deze actie zijn BN-ers en politici uitgenodigd om een bijdrage te doen. Onder andere Diederik Samsom, Mei Li Vos en Carla Dik Faber hebben toegezegd langs te komen. Stichting KLEAN hoopt vooral dat heel veel “gewone burgers” aan de actie meedoen, omdat zij een kracht hebben die vele malen groter is dan ze zelf beseffen.

De actie vindt plaats tussen 11.00 en 16.00 uur op Plein in Den Haag. Voor meer informatie over het evenement en de meest geschikte tijdstippen voor de pers om aanwezig te zijn kunt u contact opnemen met Angelique Hop.

email: [email protected]
Telefoon: 06-14020146

Meer informatie

ZWERFAFVAL EN PLASTIC SOEP
Plastic zwerfafval – bewust of onbewust veroorzaakt door mensen – dat in het water terechtkomt, is de grootste oorzaak van plastic soep. Volgens UNEP is 80% van het plastic dat in de oceanen drijft afkomstig van het land, slechts 20% komt van het strand of wordt veroorzaakt door de scheepvaart. Dit plastic komt in toenemende mate via de voedselketen in ons eigen eten terecht. Als we hier niets aan doen zullen wij en de volgende generaties steeds meer plastic gaan eten.

EAT THIS ROADTRIP
Deze actie is onderdeel van de Eat This! Roadtrip, georganiseerd door Food Guerrilla in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. Samen met negen andere acties is dit een aanloop naar Wereldvoedseldag op 15 oktober. Seafood is een actie van Stichting KLEAN waarmee tevens ook aandacht wordt gevraagd voor het project Plastic Madonna. De plastic flesjes die bij deze actie worden ingezameld zullen worden gedoneerd aan dit project.
Website: http://www.foodguerrilla.nl/eat-this-roadtrip/

STICHTING KLEAN
Stichting KLEAN (Klagen Loont Echt Absoluut Niet) strijdt tegen plastic soep door mensen te laten zien dat er veel zwerfafval kan worden opgeruimd door iedere dag één stukje op te ruimen; “Als een kwart van de Nederlanders elke dag één #zwerfie raapt, dan is het land binnen een paar dagen schoon”. De stichting geeft voorlichting over zwerfafval en plastic soep en is ook op andere terreinen actief om te voorkomen dat zwerfafval ontstaat.
Website: http://www.stichtingklean.nl/

PLASTIC MADONNA
Plastic Madonna wordt een beeld van 12 meter lang van een liggende moeder die haar kind de borstvoeding geeft. Het symboliseert dat plastic zwerfafval in ons eten terecht komt. Het beeld wordt met 3D-printers gemaakt van het plastic van 100.000 opgeraapte plastic zwerfafval-flesjes.
Website: https://plasticmadonna.com/nl/


Bekijk video op YouTube